Kontak DetailPOSADRESSE:


Kantoor van die Uitvoerende Generaal

E-POS ADRES: 

wbw.20120214@gmail.com

FAKS NOMMER: 

086 236 5653

SELFOON NOMMER:
082 896 0993


of


Kantoor van die SEKRETARIS Generaal


E-POS ADRES: FAKS NOMMER: 

086 236 5653
Posbus 59794 | Karenpark | 0118


BANKBESONDERHEDE


Rekening houer: WBW (Gey van Pittius)
Bank: ABSA
Tak: Wonderpark (Kode:  632005)
Tipe Rek: Spaar Rekening
Rek nr: 9102909650

BLOG ADRES:

1 comment:

Anonymous said...

WBW ek moet julle op die skouer tik en geluk wens met julle web asook die samestelling en beginsels van die bewewing. Wanneer ons die Leeu van Juda, van die stam van David (Jesus Christus van Nasareth) deel maak van ons lewens beplanning en die uitvoering ter eer en verheerliking van Sy naam sal dit wat die Woord ons belowe n werklikheid word, goed of sleg.